Empleos en www.karaokulta.com

Full-time / Tiem Programador en: Cocos2D, Box2D, C++ y Objetive C en www.karaokulta.com en Guadalajara, México 04-02-2015
Full-time / Tiem Artistas 2D en www.karaokulta.com, En cualquier citio 20-09-2013
Full-time / Tiem Programador en: Cocos2D, Box2D, C++ y Objetive C en www.karaokulta.com, En cualquier citio 20-09-2013
Part-time / Tiem Asistente Técnico - Technical Assistant (TA) en www.karaokulta.com en México 12-04-2013